Cenník

 • Celodenný pobyt dieťaťa do 3 rokov 450 € (s možnosťou čerpať príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280 Eur)
 • Celodenný pobyt súrodenca do 3 rokov 330 €
 • Poldenný pobyt dieťaťa do 3 rokov 330 €
 • Celodenný pobyt dieťaťa nad 3 roky 400€
 • Celodenný pobyt súrodenca nad 3 roky 300
 • Poldenný pobyt dieťaťa nad 3 roky 300 €
 • Denná stravná jednotka 4 €
 • Pobyt dieťaťa po 17.30 hodine 8 € za každú začatú polhodinu
 • Zápisné 100
 • Rezervačný poplatok 150 (po nástupe dieťaťa odpočítaný z prvého školného)

Cena za pobyt obsahuje:

 • celodennú alebo poldennú starostlivosť
 • interaktívne vyučovanie formou tematických celkov
 • kurz hravej angličtiny so vzdelávacou agentúrou E.M.M.A.
 • krúžky
 • odborný personál
 • hračky a didaktické pomôcky
 • materiál potrebný na vyučovanie
 • hygienické potreby: mydlo, toaletný papier, obrúsky, papierové a vlhčené vreckovky
 • posteľnú bielizeň, uteráky a jej pranie
 • fotky z akcií v elektronickej podobe
 • darčeky pri príležitosti sviatkov detí
 • návštevy podujatí

Cena za stravu obsahuje:

 • desiatu, obed, olovrant
 • celodenný pitný režim: ovocné čaje, čaje so sušeného ovocia, šťavy, vodu s čerstvým ovocím, čistú vodu
 • ovocie a zeleninu

Ostatné podmienky:

V prípade neprítomnosti dieťaťa bude odpočítané stravné, ak bolo odhlásené v dohodnutom termíne. Deti, ktoré nastúpia počas mesiaca, platia alikvotnú časť školného podľa počtu dní.

V prípade neprítomnosti dieťaťa dlhšej ako 10 pracovných dní v mesiaci, bude poskytnutá zľava zo školného vo výške 15 %. (zľava sa nekumuluje s inou, teda sa týka iba celodenných pobytov)

Aby sme sa vám mohli plnohodnotne venovať v prípade záujmu o prehliadku, dohodnite si, prosím, návštevu na telefonickom čísle uvedenom v kontaktoch.