O nás

Škôlku som založila v roku 2009, keď som pre môjho syna vhodnú nenašla. Buď sme do nej “nepatrili”, alebo nespĺňala naše požiadavky. Nebolo ich veľa. Vľúdnosť, tolerancia, zmysluplná edukácia, priateľský a korektný prístup, ktorý by dieťa spoločne s rodinou viedol k štastnému a naplnenému životu. Dnes, po desiatich rokoch sa teším, že k takým škôlkám patríme.

Zuza Nohálová, majiteľka

Miniclub je pre deti predškolského veku s celoročnou prevádzkou od 7.30 do 17.30 hod. Do miniclubu prijímame deti kedykoľvek od 2 rokov veku dieťaťa, ak máme práve voľné miesto.

Našimi hodnotami sú:

  • rovnocennosť
  • dôvera
  • spolupráca
  • úprimnosť
  • zodpovednosť

Vyučovanie prebieha nenásilnou formou tematických celkov v rámci hier a cielených aktivít, podľa veku a možností jednotlivých detí. Čo to znamená ? Že napríklad, keď sa učíme o zvieratkách, učíme sa o nich v súvislostiach, nie iba z knižiek, ale pozorujeme ich vonku, púšťame si ich zvuky a hádame ich. Rozvoj komunikácie, základom ktorej je budovanie správnej a bohatej slovnej zásoby je pre nás veľmi dôležitý. Čo to znamená ? Snažíme sa rozprávať spisovne.

TriedaTrieda2Zahrada

V miniclube preto podporujeme čítanie, rozprávanie, vlastnú sebaprezentáciu, ale aj hudobnú, výtvarnú a telesnú kultúru i zdravý životný štýl. V rámci socializácie detí podporujeme na jednej strane individuálny prejav, na strane druhej spolupatričnosť ku kolektívu formou tímových hier, vzájomnému pomáhaniu si. Motiváciu považujeme za základ úspechu, snažíme sa vidieť aj mini úspechy a verejne ich oceniť. Na slabších stránkach sa snažíme s deťmi popracovať.

Do nášho programu okrem škôlkou organizovaných aktivít ako je Strašidielkovanie, noc s miniclubom, patria návštevy rôznych podujatí, predstavení, pripomínanie si tradičných sviatkov, oslavy narodenín, MDD, športové kurzy a podobne. Pre matky sme založili neformálne relaxačné Združenie matiek, priateliek vína.

Strava

Ponúkame kvalitnú stravu pripravovanú certifikovaným dodávateľom, a tým spĺňajúcu príslušné náročné požiadavky pre predškolského stravníka. Stravná jednotka sa skladá sa z desiatej, obeda (polievka, hlavné jedlo, nápoj) a olovrantu. Okrem toho samozrejme zabezpečujeme celodenný pitný režim podávaním ovocných čajov, čajov zo sušeného bio ovocia, štiav a Kohútnice (rozumej čistej vody :-)).

Jedlo1Jedlo2

Hygiena

V našej škôlke dbáme na pestovanie základných hygienických návykov detí a výchovu k primeranej sebaobsluhe. Hygiena je obzvlášť dôležitá v detskom kolektíve, jej nedodržiavanie môže negatívne ovplyvniť chorobnosť detí. Naše sociálne zariadenia spĺňajú požiadavky príslušnej legislatívy a sú schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Používanie mydla, obrúskov, vreckoviek považujeme za samozrejmé a sú v cene pobytu. Priestory sú pravidelne dezinfikované.

WC

Bezpečnosť

Bezpečnosť detí je pre nás prvoradá, preto vedieme deti k predchádzaniu úrazom. Počas vychádzok a výletov oboznamujeme deti s pravidlami cestnej premávky. Interiér je vybavený certifikovaným nábytkom pre deti predškolského veku. Naše heslo je: žiadna sranda nestojí za úraz, ktorý by mohla spôsobiť.