Ponuka

Pre vaše dieťa ponúkame

Pobyt

 • Pre maximálny komfort Vašich detí odporúčame celodenný alebo poldenný pobyt.
 • Pre zárobkovo činných rodičov dieťaťa do 3 rokov možnosť čerpania príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 280 € mesačne

Čo ešte môžeme pre Vaše dieťa urobiť?

 • narodeninovú oslavu s programom, občerstvením a skvelou zábavou, na ktorú sa nezabúda
 • letné týždňové pobyty počas prázdnin – pre deti, ktoré majú zvládnutú separáciu
 • a čokoľvek na čom sa dohodneme

Program a zameranie

 • vyučovanie formou tematických celkov
 • zameranie na rodinu, partnerstvo, rovnocennosť, otvorenú komunikáciu
 • dôraz na formovanie kladných medziľudských vzťahov, kamarátstvo
 • podpora kreativity a zvedavosti – individuálna lekcia s podporou IT s názvom MyTime, kde sa deti môžu pýtať na to, čo ich zaujíma – napr. “ako sa vyrába mlieko ?”
 • rozvoj sociálnej obratnosti a kompetencie
 • podpora všestranného rozvoja a zdravého sebavedomia
 • spolupráca s rodičmi – konzultácie, stretnutia, besiedky, opekačky v blízkom Liščáku
 • krúžky – PoTVORa – tvorivý workshop, Vrtitielko – pohybový krúžok, Koberec, Lego/puzzle
 • hravá angličtina s Evou – psst ! We speak English only !
 • spolupráca s odborníkmi z rôznych oblastí starostlivosti a všestranného rozvoja osobnosti detí, ale aj bežného aktívneho života
 • logopedické cvičenia
 • výchovno – vzdelávací program „Sám sebou a šťastný“ – rámcové predprimárne vzdelávanie štátneho vzdelávacie programu
 • Školička – kvalitná predškolská príprava, už od štyroch rokov veku dieťaťa
 • spolupráca s klinickým psychológom

Detské práce

Denný harmonogram

do 08:30 príchod detí, hry
08:30 – 09:00 hygiena, desiata
09:00 – 12:00 dopoludňajšie výchovno-vzdelávacie aktivity podľa rozvrhu, pobyt vonku
12:00 – 13:00 hygiena, obed
13:00 – 14:15 čítanie, spánok/relax individuálne
14:15 – 14:45 prebúdzanie sa, hygiena, olovrant
od 14:45 krúžky, popoludňajšie výchovno-relaxačné aktivity, hry, zábava, mojkanie

Kvalitné priestory

  • veľkorysé slnečné triedy s dostatkom priestoru pre pohyb detí
  • spálne oddelené od herní

klimatizované herne

 • samostatné priestory pre pedagogický a prevádzkový personál
 • celé bezbariérové podlažie tehlovej novostavby
 • oplotené zatrávnené ihrisko s bezpečnými plastovými preliezkami a domčekmi

TriedaTrieda2 Zahrada

Výhodná poloha

 • pokojná lokalita v blízkosti Matematicko-fyzikálnej fakulty UK
 • minimálna dopravná premávka, zároveň výborné dopravné napojenie najmä na Karlovu Ves, Dlhé Diely, Devín, diaľničný obchvat
 • veľké množstvo zelene v okolí, príležitostí na prechádzky

Personál

 • vyberáme si personál, ktorý má pedagogické vzdelanie a chce pracovať s deťmi
 • vie sa usmievať, vidí dieťa ako partnera a rozumie mu
 • vie byť aj prísny, ale láskavý a je otvorený modernému prístupu k deťom a vzdelávaniu

Za hlavné výhody našej škôlky považujeme najmä:

 • interaktívny program, zameraný na učenie hrou bez ohľadu na vek
 • vysoký štandard primárnej starostlivosti a hygieny
 • celoročnú prevádzku bez prázdnin, zatvorené máme len počas štátnych sviatkov a na Vianoce
 • podávanie ovocia a zeleniny nad rámec noriem pre predškolského stravníka
 • kvalitné, bezbariérové, zdravé a nealergizujúce priestory
 • príjemnú lokalitu s výhodnou dostupnosťou

Aby sme sa vám mohli plnohodnotne venovať, v prípade záujmu o prehliadku, dohodnite si návštevu na telefonickom čísle uvedenom v kontaktoch. Takto budete mať reálnejší obraz o našej práci a budete sa môct opýtať na to, čo vás zaujíma. Keďže vaša návšteva má formu neformárnych prijímačiek, priveďte spolu s Vami aj Vášho nezbedníka.